Tarieven

Wij hanteren de door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid, vastgestelde tarieven.

Bekijk hier de tarieven op  Allesoverhetgebit.nl

Op de rekening vind je alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herken je aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend.